TV Serijali


Korak po korak

Prekogranina saradnja i dobrobit graana: saradnja pirotske Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj sa bugarskom Montanom, pomo socijalno ugroenima iz niške Opštine Palilula po uzoru na bugarski ustendil, saradnja meunarodnog festivala i pozorišta za decu iz Subotice sa pozorištem u Segedinu.

Prepoznaj evropu

Opis serijala


Produkcija