Marketing

Direktor marketinga
Dunja Zelenovi Jovanovi
E-mail: dunja.zelenovic@amedia.co.rs