Banke i finansijske institucije

Agrobanka
Banca Intesa
DDOR Novi Sad
Dunav TBI
EFG banka
Erste banka
Hypo Alpe Adria banka
Imperial osiguranje
Komercijalna banka
Meridian banka
Metals banka
Milenium osiguranje
Nacionalna banka Grke
Narodna banka Srbije
NLB banka
OTP banka
Piraeus Banka
Pro Credit banka
Raiffeisen bank
Societe General
Uniqa osiguranje
Zepter osiguranje