Marketing

A-media okuplja 50 radio i 20 TV stanica sa teritorije Srbije. Osnovni kriterijum za formiranje prodajne mree radio i TV stanica su rezultati istraivanja slušanosti i gledanosti  koje, ve  više od deset godina sprovodi  SMMRI i AGB. Prema ovim rezultatima naše radio i TV stanice imaju auditorijum od 2.000.000 ljudi.

Jedan od kriterijuma za izbor radio i TV stanica sa kojima saraujemo predstavlja i njihova programska orjentacija. Svaka stanica mora u svom programu da ima vesti, servisne informacije, zabavno - komercijalni i muziki program. Programska koncepcija stanica je da se obraaju ciljnoj grupi od 20-50 godina.

Klijentima nudimo razliite pakete oglašavanja:

TV

  • Standardni paket - sastoji se od 20 najgledanijih TV stanica u lokalu i regionu
  • Izbor po elji - paket koji se sastoji od stanica koje klijent sam odabere, a nalaze se u našoj ponudi

Radio

  • Standardni paket - sastoji se od 50 radio stanica, sa ukupnim nacionalnim share-om koji je vei od share-a i najslušanijih nacionalnih radio stanica.
  • TOP 20 - sastoji se od najslušanijih radio stanica u 20 najveih gradova u Srbiji
  • Izbor po elji - paket koji se sastoji od stanica koje klijent sam odabere, a nalaze se u našoj ponudi

Specijalne ponude

  • Sponzorstvo hita dana
  • Sezonske akcije
  • FIFA paket
  • HIT za zaljubljene
  • MIX paket (TV-Radio-WEB)...

Vaša kompanija, koristei naše usluge, dolazi do populacije cele Srbije, na brz, jednostavan i pouzdan nain. Bez naknade klijentima obezbeujemo distribuciju i kontrolu emitovanja reklamnih spotova.
Klijentima omoguavamo i adaptaciju inostranih i snimanje radio i/ili TV spotova u našem RTV studiju, koji Vam stoji na raspolaganju 24 asa dnevno.

Sa nama je preko 150 zadovoljnih klijenata. Pridruite im se!